Pts. Tem 6th, 2020

1 thought on “BESİAD’IN GÜNDEMİNDE İMAR BARIŞI VARDI

 1. İMAR BARIŞI: KİMİN, NEYİNE AF?

  ‘İmar etme’ yani ‘bayındır kılarak kalkındırma’ amaçlı kanun külliyatının bu amaca ulaşılabilmesi için yapılan ‘planlar’ çerçevesinde hem kısıtlayıcı hem yasaklayıcı hem de yol gösterici kuralların uygulanması  “plan kapsamındaki alanda, öngörülen zaman diliminde yaşayacak nüfusun çalışma,  barınma,  eğitim,  sağlık  ihtiyaçlarını karşılayacak her türden yapı, sosyal donatı ve yol, elektrik, su, kanalizasyon vb. altyapı sistemlerinin gerçekleştirilmesini doğa ve tarihi koruyarak sağlamak” demektir..
  Plana aykırı veya planlanan alanda yaşaması öngörülen nüfusu arttıran her tür uygulama hukuksuz olmakla birlikte “kurallara uyan ve o bölgede yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması için toplumsal mutakabat belgesi plan gereği üzerlerine düşeni yaparak sorumluluklarını yerine getirenlerin ve çocuklarının” su, elektrik, eğitim, sağlık, ulaşım, yeşil alan ve sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını gaspetmektir.
  İmar barışı ya da imar affı denilen şey de birilerinin yaptıklarını yanlarına kâr bırakmaktadır..
  Anadolu topraklarında ‘planlı kalkınma ve yaşanabilir kent yerleşimleri’ kurulmasından sorumlu ve bununla görevli olanlar mevzuattaki çağdışı ve adil uygulanmayan hükümleri düzeltmek yerine bu yolu açıyorsa bu kimin barışıdır ve neyin affıdır…?
  Bülent BARDAK- mimar

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: